Την άρση της «κατάστασης έκτακτης ανάγκης» αν επανεκλεγεί ανήγγειλε ο Ερντογάν