Την άμεση απελευθέρωση των δύο στρατιωτικών ζήτησε ο Φώτης Κουβέλης