Τιμητική Βράβευση για την ΕΥΔΑΠ «Βραβείο Καλύτερης Εταιρείας του Δημοσίου»