Τι συμβολίζει ο «Phylax», το κόκκινο άγαλμα με τα φτερά που κατεδαφίστηκε

Προέλευση