Τι ορίζει το νέο ΠΔ για την 28η Οκτωβρίου σε μαθητές και εκπαιδευτικούς