Τι ήθελε να πει ο Πλάτωνας μέσα από τον υπέροχο μύθο του Σπηλαίου στην Πολιτεία του;