Τι ισχύει για τις προμήθειες των τραπεζών σε πληρωμές με κάρτα