Τι ισχύει για τις απουσίες εργαζόμενων στην κοινωφελή εργασία του ΟΑΕΔ