Θέσεις εργασίας προκηρύχθηκαν σε Δημόσιο Νοσοκομείο