Θέρμο: Η μέγιστη προσφορά της γιαγιάς Κωνστάντως στην πατρίδα