Θεοχαρόπουλος: Χρειαζόμαστε ένα νέο ανοικτό και ζωντανό κόμμα