«Θα τα πούμε όλα για το ποιος παίρνει πίσω την ιστορία της αρχαίας ελληνικής Μακεδονίας και ποιος την παρέδιδε»