Θα είναι έτοιμος ο άνθρωπος να πατήσει στον Άρη σε 15 χρόνια;