ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ