ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ