Τελετή παράδοσης - παραλαβής Διοίκησης της 192 ΜΠΕΠ (MLRS)