Τελετή απονομής πτυχίων Ανθυπολοχαγών ΣΣΕ/Τάξης 2018 και αποφοίτηση Σπουδαστών Προγράμματος «MILLITARY ERASMUS»