Τείχος από πράσινο καθαρίζει τον αέρα όσο κι ένα δάσος...