Τα στατιστικά αστυνομικά στοιχεία για τον Αύγουστο στην ΑΜΘ