Τα Σκόπια εγγράφουν υποθήκες για τη «νότια Μακεδονία»