Τα ορυχεία της Βόρειας Εύβοιας που έγιναν μαγευτικές λίμνες