Τα μέλη του ΕΕΤΕΜ Αχαΐας πραγματοποίησαν συνάντηση στο γραφείο του Πρύτανη του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας