Τα Εικαστικά Εργαστήρια επισκέφτηκε το 19ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας