Τα αποτελέσματα των εκλογών στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Ξάνθης