Τα ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης χαιρετίζουν τη συμμετοχή του FPÖ στην κυβέρνηση της Αυστρίας