Συζητήσεις για Κολοβρέχτη και αιολικά στην φετινή Οικογιορτή Εύβοιας