ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ Αιτ/νιας :Με σχέδιο και αισιοδοξία για την επόμενη ημέρα