ΣΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΑΒΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ : ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΕΛΑΣΗ