Συνεχίζεται η "βροχή" ανακοινώσεων από την "Κοινωνία Δημοτών"