Συνεχίζεται η αποχή των μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο Πούρνου