Συνεχίζεται από την Κυβέρνηση η γενναία χρηματοδότηση των Δήμων της Κορινθίας