Συνέχεια στις Πανελλήνιες 2018 με Ιστορία, Φυσική και Ανάπτυξη Εφαρμογών