Συνεδριάζει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ξάνθης