Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος με θέμα το MASTER PLAΝ του Ο.Λ.Π. (COSCO)