Συνεδρίασε η αρμόδια επιτροπή για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής