Σύνδεσμος Ανδρίων Πειραιώς: Αλλαγή ημερομηνίας εκδήλωσης