Συνάντηση εργασίας των εταίρων του Ευρωπαϊκού έργου “SHERPA” πραγματοποιήθηκε στη Περιφέρεια Κρήτης