Συναντήσεις του Αντιπεριφερειάρχη, Κ. Μητρόπουλου για προώθηση ζητημάτων κτηνοτρόφων και αγροτών