Συμπαράσταση & στήριξη του Δημάρχου – Δημοτικής Αρχής στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένων στο Δήμο Λέσβου