Συμμετοχή του Καθηγητή Ιατρικής κ. Δημητρίου Ρούκου στην Οργανωτική Επιτροπή 9 διεθνών συνεδρίων σε Η.Π.Α.