Συμμετοχή της ΟΕΒΕΣΕ στο Συνέδριο και την 50η Γενική Συνέλευση της ΓΣΕΒΕΕ