Συμμετοχή της Ε.Α.Κ.Π. στις απεργιακές κινητοποιήσεις και ακύρωση πειθαρχικής ποινής