Σύμφωνα με μελέτη, η μαζική παρακολούθηση φιμώνει τις μειοψηφούσες απόψεις