Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Λήμνου: Σήμερα τιμάμε τους εθελοντές αιμοδότες μας