Σύγκρουση IX επιβατικού αυτοκινήτου με δίκυκλο στην πλατεία του Λιανοκλαδίου