Συγκινεί ο νικητής της Eurovisiοn 2017: «Παραδίδω το σώμα μου στην επιστήμη»