Στον τουρισμό, τα χαμόγελα έχουν ημερομηνία λήξης;