Στον «παλμό» της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ουρολογικών Παθήσεων η Λήμνος