Στοιχεία των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Afrin από την αρχή της τουρκικής εισβολής