Στοιχεία 250 χρόνων αποδεικνύουν: Οι γυναίκες δεν είναι το «ασθενές φύλο»